Gedenklap vir n klein hartlam 20 Sept 1995 | rooi rose