Verleidelike Valentyn 18 Februarie 1998 | rooi rose