Die profeet: hoofstuk 15 plaaslandskap | rooi rose