NUL-IS-NIE-NIKS-NIE---Marisa-Drummond-en-Morne-Visser | rooi rose