Verstaan jy die NQF-terminologie? Dis wat studente moet weet | rooi rose